« 1Moj 44:13 1 Księga Mojżeszowa 44:14 1Moj 44:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pierwszy Judas z bracią wszedł do Józepha; (bo jeszcze był nie odszedł z miejsca), i wszyscy przed nim upadli pospołu na ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Przyszedł tedy Judas, i bracia jego do domu Józefa, który tam jeszcze był, i upadli przed obliczem jego na ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Przyszedł więc Juda i jego bracia do domu Józefa, który tam jeszcze był. I upadli przed nim na ziemię.
4.CYLKOWI przyszedł Jehuda i bracia jego do domu Josefa, który jeszcze tam był, i padli przed nim na ziemię.
5.KRUSZYŃSKIWszedł Juda z braćmi swemi do domu Józefa, gdzie ten jeszcze tam przebywał i upadli twarzą swoją na ziemię.
6.MIESES[Tam] wszedł Juda, oraz bracia jego do domu Józefa, który znajdował się jeszcze tamże, – i padli na ziemię przed nim.
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, zastali go tam jeszcze i padli przed nim na twarz.
8.BRYTYJKAA gdy Juda i bracia jego przyszli do domu Józefa, który tam jeszcze był, padli przed nim na ziemię.
9.POZNAŃSKAGdy Juda i jego bracia przybyli do domu Józefa, on był tam jeszcze. Padli więc przed nim na twarz,
10.WARSZ.PRASKAKiedy Juda i jego bracia weszli do domu Józefa, on jeszcze tam był. Upadli więc przed nim na ziemię,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jehuda i jego bracia przyszli do domu Josefa, który jeszcze tam był, oraz padli przed nim na ziemię.
12.EIB.BIBLIA.2016Juda z braćmi wszedł do domu Józefa. Zastali go jeszcze. I padli przed nim na ziemię.