« 1Moj 44:16 1 Księga Mojżeszowa 44:17 1Moj 44:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział Józeph: Boże mię uchowaj, abych tak miał czynić: który ukradł kubek, ten niech będzie niewolnikiem moim: a wy odjedźcie wolni do ojca waszego.
2.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Nie daj Boże, abym to uczynić miał! mąż, w którego ręku znaleziony jest kubek, ten będzie niewolnikiem moim; a wy jedźcie w pokoju do ojca waszego.
3.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Nie daj Boże, abym miał tak uczynić. Człowiek, w którego ręku znaleziono kielich, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś jedźcie w pokoju do waszego ojca.
4.NEUFELD.1863I rzekł: dalekiém jest odemnie bym to uczynił, mąż w którego ręku znaleziono kielich, ten będzie mi niewolnikiem, wy zaś wnijdźcie w pokoju do ojca swojego.
5.CYLKOWI rzekł: "Dalekiém odemnie, abym to uczynił; ten w którego ręku kielich znaleziony, ten będzie mi niewolnikiem; wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego!"
6.KRUSZYŃSKII odrzekł Józef: "Boże mnie zachowaj od takiego poczynania! człowiek, u którego znaleziono kubek, ten będzie moim niewolnikiem, a wy idźcie w pokoju do ojca swego".
7.MIESESLecz on rzekł: „Byłoby niegodnem mnie, uczynić to. – Człowiek, u którego znaleziono puhar ten, – on mi będzie robem, wy zaś wyjdźcie w pokoju do waszego ojca”.
8.TYSIĄCL.WYD5Ale Józef rzekł: Jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem, wy zaś możecie odejść w pokoju do waszego ojca.
9.BRYTYJKAA on rzekł: Daleki jestem od tego, bym miał to uczynić! Tylko ten mąż, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem, wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego.
10.POZNAŃSKAAle Józef odparł: - Nigdy do tego nie dopuszczę! Ten tylko, u którego znalazł się puchar, ten będzie moim niewolnikiem. Wy natomiast jedźcie spokojnie do swego ojca.
11.WARSZ.PRASKAAle Józef odpowiedział: Na to nie mogę się zgodzić w żadnym wypadku. Moim niewolnikiem będzie tylko ten, u którego puchar został znaleziony. Wszyscy pozostali spokojnie wracajcie do waszego ojca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Josef powiedział: Dalekim jest ode mnie, bym to uczynił; moim niewolnikiem będzie ten, w którego ręce znaleziono kielich; zaś wy idźcie w pokoju do waszego ojca.
13.EIB.BIBLIA.2016Nie zamierzam w ten sposób postąpić - odpowiedział Józef. - Moim niewolnikiem będzie ten, u którego znaleziono puchar, reszta niech wraca w pokoju do ojca.