« 1Moj 44:19 1 Księga Mojżeszowa 44:20 1Moj 44:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A myśmy odpowiedzieli tobie, panu memu: Mamy ojca starego, i chłopię małe, które się urodziło w starości jego: którego rodzony brat umarł: a tego samego matka ma, a ojciec go serdecznie miłuje.
2.GDAŃSKA.1881Tedyśmy odpowiedzieli panu swemu: Mamyć ojca starego, i chłopię w starości jego spłodzone małe, a brat jego umarł, a został sam tylko po matce swej, i ojciec jego miłuje go.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiedzieliśmy memu panu: Mamy ojca, starca, i chłopca małego spłodzonego w jego starości. Jego brat umarł i tylko on został po swej matce, i jego ojciec go kocha.
4.NEUFELD.1863I rzekliśmy Panu mojemu: mamy ojca starego i tegoż małego syna, dziecię starości, a brat jego umarł, i został się on sam jeden matce swojéj, a ojciec jego kocha go.
5.CYLKOWI odpowiedzieliśmy panu naszemu: Mamy ojca starego, i chłopię starości młode; brat zaś jego umarł, a został sam po matce swojej, a ojciec jego pokochał go.
6.KRUSZYŃSKIA myśmy odpowiedzieli mojemu panu: Mamy ojca starego i brata młodego, dziecię starości, miał on brata, który umarł i sam pozostał z jednej matki, a ojciec jego kocha go.
7.MIESESA my rzekliśmy do pana: „Ojca mamy starego i młode dziecko starości, którego brat zmarł, iż on pozostał sam przy matce, a ojciec jego pokochał go”.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy starego ojca i jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje; został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał.
9.BRYTYJKAWtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, tak że on sam jeden pozostał po matce swojej, i ojciec kocha go.
10.POZNAŃSKAMy zaś odpowiedzieliśmy tobie, panie: "Mamy jeszcze starego ojca i jest najmłodszy chłopiec, zrodzony w starości, a jego brat nie żyje. On to pozostał jedyny z tej samej matki, dlatego jest ulubieńcem ojca".
11.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieliśmy naszemu panu, że mamy ojca, już staruszka, i małego brata, który się urodził, gdy ojciec był już w podeszłym wieku. [Brat ten] miał jeszcze jednego brata, który już jednak umarł. Tylko on jeden więc pozostał z tej samej matki i dlatego jego ojciec bardzo go miłuje.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odpowiedzieliśmy naszemu panu: Mamy starego ojca oraz młodego chłopaka spłodzonego w jego starości; ale jego brat umarł i został sam po swej matce, więc jego ojciec go pokochał.
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy my odpowiedzieliśmy memu panu, że mamy ojca w podeszłym już wieku oraz brata, który urodził mu się na starość - najmłodszego, którego brat umarł, i jedynie on pozostał po swej matce, ojciec zaś bardzo go kocha.