« 1Moj 44:21 1 Księga Mojżeszowa 44:22 1Moj 44:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Namieniliśmy panu memu: Nie może chłopię opuścić ojca swego; bo jeźli go opuści, umrze.
2.GDAŃSKA.1881I mówiliśmy do pana mego: Nie będzie mogło chłopię opuścić ojca swego; bo gdyby opuściło ojca swego, umarłby.
3.GDAŃSKA.2017I mówiliśmy do mego pana: Chłopiec nie będzie mógł opuścić swego ojca, bo gdyby opuścił swego ojca, ten by umarł.
4.CYLKOWI powiedzieliśmy panu naszemu: Nie może ten chłopiec opuścić ojca swojego - bo gdyby opuścił ojca swojego, - on by umarł.
5.KRUSZYŃSKIMyśmy odpowiedzieli panu mojemu: Chłopiec nie może opuścić swego ojca, jeśli opuści, ojciec jego umrze.
6.MIESESNato rzekliśmy: „Nie może ten chłopiec opuścić ojca swojego, albowiem skoro opuści ojca swego, – [ojciec] umrze”.
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedzieliśmy panu mojemu: Nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł.
8.BRYTYJKAPowiedzieliśmy panu mojemu: Chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł.
9.POZNAŃSKAWtedy my odpowiedzieliśmy ci, panie: "Ten chłopiec nie może opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, [ojciec] umrze".
10.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieliśmy do naszego pana: Chłopiec nie może opuścić swego ojca. Jeśli odejdzie od ojca, to ojciec umrze.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedzieliśmy naszemu panu: Ten chłopak nie może opuścić swojego ojca, bo gdyby opuścił swojego ojca, to on by umarł.
12.EIB.BIBLIA.2016Wyjaśniliśmy ci wtedy, nasz panie, że ten młody człowiek nie będzie mógł opuścić swego ojca. Gdyby go bowiem opuścił, ojciec nie przeżyłby tego.