« 1Moj 44:24 1 Księga Mojżeszowa 44:25 1Moj 44:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł ojciec nasz: Wróćcie się, a kupcie nam trochę pszenice.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł ojciec nasz: Jedźcie znowu, a kupcie nam trochę żywności.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy nasz ojciec powiedział: Jedźcie znowu i kupcie nam trochę żywności.
4.CYLKOWI rzekł ojciec nasz: Wróćcie znowu i zakupcie nam cokolwiek żywności.
5.KRUSZYŃSKIA gdy ojciec nam rzekł: Powróćcie i kupcie nam nieco żywności,
6.MIESESrzekł ojciec nasz: „Wróćcie i nabądźcie dla nas trochę żywności.”
7.TYSIĄCL.WYD5Potem zaś powiedział nam ojciec: Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności.
8.BRYTYJKAojciec nasz rzekł: Jedźcie znowu, kupcie nam trochę żywności.
9.POZNAŃSKAGdy zaś ojciec rzekł: "Kupcie jeszcze raz dla nas trochę żywności",
10.WARSZ.PRASKAA kiedy ojciec nasz powiedział: Kupcie jeszcze raz trochę zboża na chleb,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nasz ojciec rzekł: Wróćcie znowu oraz nakupcie nam cokolwiek z żywności.
12.EIB.BIBLIA.2016I gdy nasz ojciec prosił: Wróćcie tam, kupcie trochę żywności,