« 1Moj 44:4 1 Księga Mojżeszowa 44:5 1Moj 44:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kubek, któryście ukradli, jest ten, z którego pan mój pija, i w którym zwykł wróżyć: bardzoście złą rzecz uczynili.
2.GDAŃSKA.1881Azaż nie ten jest kubek, z którego pija pan mój? i azaż on pewnie nie zgadnie przezeń, jacyście wy? źleście uczynili, coście uczynili.
3.GDAŃSKA.2017Czy to nie jest kielich, z którego pija mój pan i z którego wróży? Źle postąpiliście, dopuszczając się tego.
4.CYLKOWWszakże to ten, z którego pija pan mój! I wróżyć téż wróży z niego, źleście to sobie poczęli!"
5.KRUSZYŃSKICzyż ten kubek, z którego pije mój pan i którym posługuje się do wróżby, nie jest u was? Złą żeście rzecz uczynili".
6.MIESESIzali nie jest to [puhar] ten, z którego pan mój pije, ten, z którego on wróży? Postąpiliście źle, iżeście uczynili to!”
7.TYSIĄCL.WYD5Wszak <to wy skradliście srebrny puchar>, ten, z którego zwykł pić mój pan i z którego wróży. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu!
8.BRYTYJKACzyż to nie ten sam kubek, z którego pija pan mój i za pomocą którego zwykle wróży? Źle postąpiliście.
9.POZNAŃSKACzy to nie jest ten, z którego pije mój pan i z którego umie wróżyć? Czyż nie podle postąpiliście, dopuszczając się tego?"
10.WARSZ.PRASKAJest to puchar, z którego pije mój pan i którego używa do wróżenia. Dopuściliście się wielkiego zła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież to ten kielich, z którego pija mój pan, a także z niego wróży. Źle zrobiliście!
12.EIB.BIBLIA.2016Macie przy sobie puchar, z którego pija mój pan, ten, którego najchętniej używa do wróżb! Źle postąpiliście!