« 1Moj 44:6 1 Księga Mojżeszowa 44:7 1Moj 44:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy odpowiedzieli: Czemu tak mówi pan nasz, żeby słudzy twoi takiéj złości dopuścić się mieli?
2.GDAŃSKA.1881Ale oni odpowiedzieli mu: Czemu mówi pan mój takowe słowa? nie daj tego Boże, aby to słudzy twoi uczynić mieli.
3.GDAŃSKA.2017Ale oni mu odpowiedzieli: Dlaczego mój pan mówi takie słowa? Nie daj Boże, aby twoi słudzy mieli tak postąpić.
4.CYLKOWI rzekli do niego: "Czemu mówi pan nasz słowa podobne? Niegodném by to było sług twoich, uczynić rzecz taką!
5.KRUSZYŃSKII rzekli do niego: "Dlaczego pan mój mówi takie słowa? Niechże Bóg broni sługi twoje, aby mogli to uczynić?
6.MIESESLecz oni rzekli do niego: „Dlaczego mówi pan mój takie słowa? Byłoby niegodnem twoich sług uczynić coś podobnego!
7.TYSIĄCL.WYD5rzekli: Jak możesz, panie mój, mówić takie rzeczy? Dalekie jest od sług twoich takie postępowanie!
8.BRYTYJKAAle oni odpowiedzieli mu: Jakże pan nasz może mówić coś takiego? Uchowaj, Boże, by słudzy twoi mieli uczynić coś takiego?
9.POZNAŃSKAodpowiedzieli mu: - Panie, dlaczego wypowiadasz takie słowa? Twoi słudzy nigdy nie uczyniliby czegoś podobnego!
10.WARSZ.PRASKAA oni na to: Jakże pan nasz może coś takiego mówić? Nigdy słudzy twoi, o panie, nie mogliby uczynić czegoś podobnego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedzieli do niego: Czemu nasz pan mówi podobne słowa? Niegodnym by to było dla twoich sług, by taką rzecz uczynić.
12.EIB.BIBLIA.2016Lecz oni przekonywali: Dlaczego nasz pan czyni nam takie zarzuty? Daleko nam, twoim sługom, do takich postępków!