« 1Moj 44:8 1 Księga Mojżeszowa 44:9 1Moj 44:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923U któregokolwiek z sług twoich najdzie się to, czego szukasz, niech umrze: a my będziemy niewolnikami Pana naszego.
2.GDAŃSKA.1881U którego by to znaleziono z sług twoich, niechaj umrze; a my będziemy pana mego niewolnikami.
3.GDAŃSKA.2017U którego z twoich sług to się znajdzie, niech umrze, a my będziemy niewolnikami mego pana.
4.CYLKOWU którego ze sług twoich znalezionym będzie, niechaj umrze; a my téż będziemy pana naszego niewolnikami!"
5.KRUSZYŃSKITen, u którego ze sług twoich znajdzie się, niechaj umrze, a my również staniemy się niewolnikami pana mego".
6.MIESESU kogo znajdzie się ze sług twoich, – ten niechaj zemrze, a my też staniem się robami pana!”
7.TYSIĄCL.WYD5U którego z twoich sług znajdzie się [ów puchar], ten niechaj umrze; my zaś, mój panie, staniemy się twoimi niewolnikami!
8.BRYTYJKAU którego ze sług twoich by go znaleziono, ten niechaj umrze, a my też będziemy niewolnikami pana twego.
9.POZNAŃSKANiechaj umrze ten sługa twój, u którego się to znajdzie, a my niech zostaniemy niewolnikami naszego pana!
10.WARSZ.PRASKANiech umrze ten spośród twoich sług, u którego znajdzie się puchar! Nam wszystkim nie pozostanie też wtedy nic innego, jak stać się niewolnikami naszego pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.U którego z twoich sług będzie znaleziony niech umrze, a my będziemy niewolnikami naszego pana.
12.EIB.BIBLIA.2016U którego z twoich sług znajdziesz kielich, ten niech umrze, a nas, pozostałych, możesz zabrać w niewolę!