« Jak 5:7 List Jakuba 5:8 Jak 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Długo czekajcie i wy, a zmacniajcie serca wasze że przyście pańskie przybliżyło się.
2.WUJEK.1923I wy bądźcie cierpliwymi i utwierdzajcie serca wasze; albowiem przybliżyło się przyjście Pańskie.
3.RAKOW.NTBądźcie długocierpliwymi i wy, utwierdzajcie serca wasze, iż się ono przyście Pańskie przybliżyło.
4.GDAŃSKA.1881Bądźcież i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze; albowiem się przybliża przyjście Pańskie.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.
6.JACZEWSKII wy też bądźcie cierpliwi i umacniajcie się w cnotach, bo przyjście Pańskie się zbliża.
7.MARIAWICIBądźcie tedy i wy cierpliwymi i utwierdzajcie serca wasze, albowiem przybliża się przyjście Pańskie.
8.DĄBR.WUL.1973Cierpliwi więc bądźcie i wy i umocnijcie serca wasze, bo przyjście Pańskie bliskie.
9.DĄBR.GR.1961Cierpliwymi więc bądźcie i wy, i umocnijcie wasze serca, bo przyjście Pańskie już bliskie.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
11.BRYTYJKABądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.
12.POZNAŃSKAI wy także trwajcie cierpliwie i umacniajcie swe serca, gdyż bliskie jest przyjście Pana.
13.WARSZ.PRASKAtak i wy bądźcie cierpliwi, podnoście się wzajemnie na duchu, bo przyjście Pana jest już bliskie.
14.KALETACierpliwi_bądźcie przeto i wy, utwierdzajcie serca wasze; albowiem przyjście Pańskie się_przybliża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wy bądźcie wytrwali oraz wzmocnijcie wasze serca, bo zbliżyło się przyjście Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy również bądźcie cierpliwi. W górę serca! Przyjście Pana jest bliskie.
17.TOR.PRZ.Bądźcie i wy cierpliwi, i umocnijcie swoje serca; bowiem blisko jest przyjście Pana.