« Iza 1:24 Księga Izajasza 1:25 Iza 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obrócę rękę swoję na cię, i wypalę do czysta zużelicę twoję i odpędzę wszystkę cenę twoję.
2.GDAŃSKA.1881I obrócę rękę moję na cię, a wypalę aż do czysta zużelicę twoję, i odpędzę wszystkę cenę twoję.
3.GDAŃSKA.2017I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel i usunę całą twoją cynę.
4.CYLKOWPoczém obrócę rękę Moję na ciebie i wypławię jak ług żużle twoje, i wydzielę wszystkie twe przymieszki.
5.TYSIĄCL.WYD5Zwrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów.
6.BRYTYJKAI zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki.
7.POZNAŃSKADłoń swą przeciw tobie obrócę, twój żużel w tyglu wypalę i wszelki twój ołów usunę.
8.WARSZ.PRASKAI skieruję przeciw tobie mą rękę, i roztopię cię jak złom w płomieniach i oddzielę od ciebie ołów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zwrócę na ciebie Moją rękę, wypławię jak ług twe odpady i wydzielę wszystkie twoje domieszki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZwrócę przeciw tobie moją rękę, wytopię jak potażem twój żużel, usunę wszystkie twe domieszki