« Iza 1:25 Księga Izajasza 1:26 Iza 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywrócę sędzie twoje, jako przedtem byli, a rajce twoje jako z staradawna. Potem będziesz nazwano miastem sprawiedliwego, miastem wiernem.
2.GDAŃSKA.1881A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem.
3.GDAŃSKA.2017I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku. Potem nazwą cię Miastem Sprawiedliwości, Miastem Wiernym.
4.CYLKOWI przywrócę sędziów twoich jak przedtém, a radców twoich jak za dawna. Wówczas nazwą cię znowu miastem sprawiedliwości, grodem wiernym.
5.TYSIĄCL.WYD5Przywrócę twoich sędziów jak dawniej, i twoich radnych jak na początku. Wówczas cię nazwą Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wiernym.
6.BRYTYJKAI przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.
7.POZNAŃSKAPrzywrócę twych sędziów, jak było pierwotnie, i twych doradców, jak było w zaraniu. Potem nazwą cię znowu "Grodem Sprawiedliwym", "Miastem Wierności".
8.WARSZ.PRASKAI ześlę ci znowu sędziów jak kiedyś, i dam ci jak ongiś doradców. I znowu będą cię nazywać Miastem – Sprawiedliwością i Twierdzą wierności.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywrócę twoich sędziów jak przedtem, i twoich radców jak dawniej. Wówczas znowu cię nazwą miastem sprawiedliwości i wiernym krajem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi przywrócę ci twych sędziów jak niegdyś, twych radców tak, jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości oraz miastem wiernym.