« Psal 12:2 Księga Psalmów 12:3 Psal 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(11:3) Zgładzi Gospodzin wszystka usta lściwa i język wielikie rzeczy mołwiący.
2.PS.PUŁAWSKI(11:3) Zgładzi Gospodzin wszelkie wargi łżywe i język wielmorzeczny.
3.WUJEK.1923(12:4) Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe, i język hardzie mówiący.
4.GDAŃSKA.1881(12:4) Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe.
5.GDAŃSKA.2017Niech PAN wytępi wszystkie wargi schlebiające i język mówiący przechwałki.
6.PS.BYCZ.1854(12:4) Odetniéj, Panie, wszystkie wargi pochlebne, język, mawiający dumnie;
7.GÖTZE.1937(12:4) Wytępi Pan wszelkie wargi pochlebne i język mówiący wyniośle.
8.CYLKOW(12:4) Oby wytępił Bóg wszystkie usta gładkie, języki przemawiające z wysoka.
9.KRUSZYŃSKI(12:4) Niechaj wytraci Bóg wszystkie usta pochlebstwa - język mówiący rzeczy wyniosłe.
10.ASZKENAZY (12:4) Jehowa wytępi wszystkie gładkie wargi i język, co szumnie sobie poczyna.
11.SZERUDA(12:4) Oby Pan wytępił wszystkie wargi obłudne, język mówiący zuchwale!
12.TYSIĄCL.WYD1(11:4) Niech Pan wygubi wszystkie wargi chytre i język pochopny do wyniosłej mowy.
13.TYSIĄCL.WYD5(12:4) Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy.
14.BRYTYJKA(12:4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!
15.POZNAŃSKA(12:4) Oby Jahwe wyniszczył wszelkie wargi przewrotne i wszelki język zuchwały,
16.WARSZ.PRASKA(12:4) Niech więc Pan wygubi wszystkie złe języki i wargi mówiące nieprawdę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:4) Oby BÓG wytępił wszystkie gładkie usta i języki, co przemawiają z wysoka;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:4) O, wytęp, PANIE, zakłamane wargi, Język mówiący wyniośle,