« Psal 12:6 Księga Psalmów 12:7 Psal 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(11:8) Ty, Gospodnie, chować będziesz nas i strzec będziesz nas od pokolenia aż na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(11:8) Ty, Gospodnie, chować będziesz nas i strzec będziesz nas od pokolenia tego na wieki.
3.WUJEK.1923(12:8) Ty, Panie, zachowasz nas: i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.
4.GDAŃSKA.1881(12:8) Ty, Panie! zachowaj ich; strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Ty, PANIE, zachowasz ich, będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki.
6.PS.BYCZ.1854(12:8) Ty, Panie, zachowasz-ich; będziesz-strzégł-każdego z nich, od rodu tego, na-wieki.
7.GÖTZE.1937(12:8) Ty, Panie, zachowasz ich; ustrzeżesz ich przed rodzajem tym na wieki.
8.CYLKOW(12:8) Ty o Boże strzedz ich będziesz, ochronisz ich od tego rodu na wieki.
9.KRUSZYŃSKI(12:8) Ty, Boże, zachowaj ich, strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki.
10.ASZKENAZY (12:8) Ty Jehowo zachowasz je, ustrzeżesz ich od tego pokolenia na wieki.
11.SZERUDA(12:8) Ty, Panie, racz nas zachować, ustrzec nas od rodu tego na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(11:8) Ty nas zachowasz, o Panie, na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.
13.TYSIĄCL.WYD5(12:8) Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
14.BRYTYJKA(12:8) Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
15.POZNAŃSKA(12:8) Ty ich dotrzymasz, Jahwe, Ty nas na zawsze uchronisz od tego plemienia,
16.WARSZ.PRASKA(12:8) Ty nas ocalisz, o Panie, uratujesz nas od tych ludzi na zawsze,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:8) Ty, o WIEKUISTY, będziesz ich strzec, na wieki ich ochronisz od tego rodu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:8) Ty, PANIE, sam bądź ich stróżem! Chroń nas przed tym rodem na wieki!