« Psal 12:7 Księga Psalmów 12:8 Psal 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(11:9) W okole niemiłościwi chodzą; podług wysokości rozmnożył jeś syny ludzskie.
2.PS.PUŁAWSKI(11:9) W okole złośni chodzą; podług wysokości twoje rozmnożyłeś syny ludzkie. Sława ❬...❭
3.WUJEK.1923(12:9) Wokoło niezbożnicy chodzą: według wysokości twéj uczyniłeś możne syny człowiecze.
4.GDAŃSKA.1881(12:9) Ze wszystkich stron niepobożni krążą, gdy wywyższeni bywają najpodlejsi między synami ludzkimi.
5.GDAŃSKA.2017Niegodziwi krążą wokoło, gdy najpodlejsi z ludzi zostają wywyższeni.
6.PS.BYCZ.1854(12:9) Wszędy, bezbożni, obchodzą-w-około, jako-wywyższający-się podłością, w-obec-dzieci człowieczych.
7.GÖTZE.1937(12:9) Wokół bezbożni krążą, gdy podłość wywyższona jest wśród synów ludzkich.
8.CYLKOW(12:9) Na około niegodziwi krążą, gdy się wzmaga zepsucie wśród synów ludzkich.
9.KRUSZYŃSKI(12:9) Wokół bezbożni krążą; wywyższani bywają najpodlejsi z synów ludzkich.
10.ASZKENAZY (12:9) Dokoła nich krążyć będą niegodziwcy w miarę, jak lichota wynosić się będzie ponad ludzi.
11.SZERUDA(12:9) Wokoło krążą bezbożni i podłość bierze górę wśród synów ludzkich.
12.TYSIĄCL.WYD1(11:9) Niezbożni krążą dokoła, gdy się wynoszą najmarniejsi z ludzi.
13.TYSIĄCL.WYD5(12:9) Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.
14.BRYTYJKA(12:9) Bezbożni chodzą wokołoI podłość podnosi się wśród ludzi.
15.POZNAŃSKA(12:9) choć nikczemnicy krążą wszędzie i podłość się panoszy pośród synów człowieczych.
16.WARSZ.PRASKA(12:9) nawet gdy bezbożni krążyć będą dokoła i wzmagać się będzie złość pośród ludzkich synów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:9) Krążą wokoło niegodziwi, gdy wzmaga się zepsucie wśród synów ludzkich.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:9) Bo bezbożnych pełno wokoło, Gdy się podłość wśród ludzi panoszy.