« Mic 2:3 Księga Micheasza 2:4 Mic 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia wezmą o was przypowieść i będą śpiewać pieśń z wdzięcznością, mówiących: Spustoszeniem spustoszeniśmy, część ludu mego odmieniona jest: jakoż odejdzie odemnie, gdyż się wraca, który pola nasze rozdzieli?
2.GDAŃSKA.1881W on dzień urośnie o was przypowieść, i narzekać będą nad wami płaczem żałośnym, mówiąc: Spustoszeniśmy do szczętu, Pan odmienił dział ludu mojego; o jakoć mi go odjął! jakoć wziąwszy pole nasze rozdzielił!
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu powstanie o was przypowieść i podniosą nad wami żałosny lament, mówiąc: Jesteśmy doszczętnie spustoszeni. Odmienił dział mego ludu, jakże mi go odjął! Gdy wziął nasze pole, rozdzielił je.
4.CYLKOWW on dzień wygłoszą o was taką przypowieść: Jęczeć temu, kto jęków był przyczyną, a wołać grabieżcom ograbieni jesteśmy. Udział ludu mojego odmienia. Jakże ujść temu, który odstępcom pola nasze rozdziela!
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: "Jesteśmy ograbieni do szczętu!" Odmierzono sznurem dział mojego ludu, i nikt mu go nie zwrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy.
6.BRYTYJKAW owym dniu zanucą o was pieśń szyderczą i odezwie się skarga tej treści: Jesteśmy doszczętnie zniszczeni! Posiadłość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli,
7.POZNAŃSKAWtedy ułożą o was przysłowie i śpiewać będą smętną pieśń: "Jesteśmy doszczętnie zniszczeni! Dziedzictwo mego narodu porozdzielano i już mu nikt go nie zwróci; nasze pola przydzielono wrogom!"
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym śpiewać o was zaczną szydercze pieśni i lament przeciw wam podnosić tak mówiąc: zgubieni jesteśmy, zgubieni! Pan już bowiem wymierzył działkę swego ludu i nikt jej nie zdoła odzyskać, bezbożnik zaś dzieli nasze pola.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ten dzień wygłoszą o was przypowieść: Jęczy ten, co był przyczyną jęków; przychodzi wołać grabieżcom – jesteśmy ograbieni! Jakże ma ujść ten, co zmienia udział mojego ludu i odstępcom rozdziela nasze pola!
10.EIB.BIBLIA.2016W tym dniu ułożą o was przysłowie i wzniosą tren takiej treści: Jesteśmy całkiem zniszczeni! On zmienił dział mego ludu. Ach! Jak On mi go odebrał! Nasze pola przydzielił odstępcy!