« Psal 35:10 Księga Psalmów 35:11 Psal 35:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:13) Wstawszy świadcy źli, jegoż są nie wiedzieli, pytali są mie.
2.PS.PUŁAWSKI(34:13) Wstawszy świadcy złośni, jegoż jeśm nie wiedział, pytali są mie.
3.WUJEK.1923Powstawszy świadkowie fałszywi, pytali mię, czegom nie wiedział.
4.GDAŃSKA.1881Powstawają świadkowie fałszywi, a o czem nie wiem, pytają mię.
5.GDAŃSKA.2017Powstają fałszywi świadkowie i pytają mnie o to, czego nie wiem.
6.GÖTZE.1937Powstają niesprawiedliwi świadkowie; o czem nie wiem, pytają się mnie.
7.CYLKOWStawają świadki przemocy, o czem nie wiem badają mnie.
8.KRUSZYŃSKIPowstają świadkowie fałszywi; o czem nie wiedziałem, pytają się mnie.
9.ASZKENAZY Boć powstają świadkowie bezprawia i pytać mnie będą o to, o czem nie mam wiadomości.
10.SZERUDAPowstają fałszywi świadkowie, pytają mię o to, czego nie wiem.
11.TYSIĄCL.WYD1(34:11) Powstali świadkowie napastliwi: pytali o to, czego nie byłem świadomy.
12.TYSIĄCL.WYD5Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem.
13.BRYTYJKAPowstają złośliwi świadkowie, Pytają mnie o to, czego nie wiem.
14.POZNAŃSKAPowstają przewrotni świadkowie; pytają mnie o sprawy, których nie znam.
15.WARSZ.PRASKAI oto powstaną świadkowie fałszywi i zaczną mnie wypytywać o rzeczy, których nie znam.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stawiają świadków przemocy, wypytują mnie o to, czego nie wiem.
17.EIB.BIBLIA.2016Powstają przeciwko mnie złośliwi świadkowie, Wypytują o to, czego nawet nie wiem.