« Zach 1:9 Księga Zachariasza 1:10 Zach 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział mąż, który stał między mirthy, i rzekł: Ci są, które posłał Pan, aby zbiegali ziemię.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: Ci są, których posłał Pan, aby przeszli ziemię.
3.GDAŃSKA.2017I mąż, który stał wśród mirtów, odpowiedział: To są ci, których PAN posłał, aby obeszli ziemię.
4.CYLKOWOdpowiedział tedy ów mąż, stojący między mirtami, i rzekł: są to ci, których wysłał Wiekuisty, aby krążyli po ziemi!
5.TYSIĄCL.WYD5W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: To są ci, których Pan posłał, aby obiegli ziemię.
6.BRYTYJKAWtedy odezwał się mąż, który stał wśród mirtów, i rzekł: To są ci, których Pan posłał, aby obeszli ziemię.
7.POZNAŃSKAWtedy odezwał się mąż, który stał pośród mirtów, i rzekł: "To są ci, których Jahwe wysłał, by objechali ziemię".
8.WARSZ.PRASKAWtedy mąż, który stał pomiędzy drzewami mirtowymi, otworzył swe usta i rzekł: Pan posłał te konie, żeby przemierzyły całą ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy ów mąż, który stał między mirtami, powiedział: To są ci, których wysłał WIEKUISTY, aby krążyli po ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odezwał się mężczyzna, który stał wśród mirtów: To są ci, których PAN wysłał na obchód ziemi.