« Zach 1:13 Księga Zachariasza 1:14 Zach 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie Aniół, który mówił we mnie: Wołaj, mówiąc: To mówi Pan zastępów: Użaliłem się Jeruzalem i Syonu żalem wielkim.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do mnie Anioł, który mówił zemną: Wołaj a rzecz: Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się za Jeruzalemem i za Syonem gorliwością wielką.
3.GDAŃSKA.2017Potem Anioł, który rozmawiał ze mną, powiedział: Wołaj i mów: Tak mówi PAN zastępów: Zapłonąłem wielką gorliwością o Jerozolimę i o Syjon.
4.CYLKOWI rzekł do mnie anioł mówiący ze mną: Zwiastuj głośno i oświadcz: Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Uniosłem się za Jerozolimą i Cyonem rzewniwością wielką.
5.TYSIĄCL.WYD5Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie: Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością,
6.BRYTYJKAI rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną: Wołaj i mów: Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu.
7.POZNAŃSKAWtedy anioł, który ze mną rozmawiał, rzekł do mnie: "Oznajmij, co następuje: Tak mówi Jahwe Zastępów: Miłuję żarliwą miłością Jerozolimę i Syjon.
8.WARSZ.PRASKAPowiedz im, że tak mówi Pan Zastępów: Wielką życzliwość moją pragnę okazać Jerozolimie i Syjonowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł, który ze mną mówił, do mnie powiedział: Zwiastuj głośno i oświadcz: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Pobudziłem się wielką gorliwością nad Jeruszalaim i Cyonem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł zaś, który rozmawiał ze mną, zwrócił się do mnie tak: Przemów głośno: Tak mówi PAN Zastępów: Zapłonąłem wielką żarliwością względem Jerozolimy i względem Syjonu.