« Zach 1:17 Księga Zachariasza 1:18 Zach 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniosłem oczy moje i ujrzałem, a ono cztery rogi.
2.GDAŃSKA.1881Tedym podniósł oczy swe i ujrzałem, a oto cztery rogi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy podniosłem swe oczy i spojrzałem, a oto cztery rogi.
4.CYLKOW(2:1) I podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto cztery rogi.
5.TYSIĄCL.WYD5Później podniosłem oczy i ujrzałem: oto cztery rogi.
6.BRYTYJKA(2:1) Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery rogi.
7.POZNAŃSKAWtedy podniosłem oczy i patrzyłem: A oto cztery rogi.
8.WARSZ.PRASKAPotem, patrząc dalej, zobaczyłem cztery rogi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem podniosłem moje oczy i ujrzałem – a oto cztery rogi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:1) Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem - cztery rogi!