« Zach 1:8 Księga Zachariasza 1:9 Zach 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem: Co to zacz są, Panie mój? i rzekł do mnie Aniół, który mówił we mnie: Ja ukażę tobie, co to jest.
2.GDAŃSKA.1881Tedym rzekł: Co zacz są ci, panie mój? I rzekł do mnie Anioł rozmawiający zemną: Ja tobie okażę, co zacz są.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytałem: Kim oni są, mój panie? I Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział mi: Ja ci pokażę, kim oni są.
4.CYLKOWA gdy zapytałem: cóżby ci znaczyli, Panie? wtedy odpowiedział mi anioł mówiący ze mną: Pokażę ci co ci oznaczają.
5.TYSIĄCL.WYD5Zapytałem: Co to znaczy, panie mój? Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział: Wyjaśnię ci ich znaczenie.
6.BRYTYJKAI zapytałem: Panie mój, co one oznaczają? Odpowiedział mi anioł, który rozmawiał ze mną: Ja ci pokażę, co one oznaczają.
7.POZNAŃSKAZapytałem tedy: "Panie, kim są oni?" Anioł zaś, który do mnie mówił, odpowiedział mi: "Ja ci wskażę, kim oni są".
8.WARSZ.PRASKAI zapytałem: Panie, co oznaczają te konie? Wtedy anioł, który ze mną rozmawiał, powiedział: Pokażę ci, co one oznaczają.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy zapytałem: Co one znaczą, panie? Wtedy anioł, co ze mną mówił, odpowiedział: Pokażę ci, co one oznaczają.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie, proszę, co one oznaczają? - zapytałem. A anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: Zaraz wyjaśnię ci ich znaczenie.