« Mar 6:2 Ewangelia Marka 6:3 Mar 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie tenli jest cieśla syn Maryej, brat Jakobów, i Josego, i Judy i Symonów? zaż niemasz tu u nas i sióstr jego? i obrażali się oń.
2.WUJEK.1923Izali ten nie jest rzemieślnik, syn Maryi, brat Jakóbów i Józephów i Judaszów i Symonów? azaż i sióstr jego tu u nas niemasz? i gorszyli się z niego.
3.RAKOW.NTIzali ten nie jest on cieśla, on syn Maryey, a brat Jakubów, i Jozego, i Judasów, i Symonów? A zaż nie masz sióstr jego tu u nas? i gorszyli się na nim.
4.GDAŃSKA.1881Izali ten nie jest cieśla, syn Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i Szymona? Azaż tu nie masz i sióstr jego u nas? I gorszyli się z niego.
5.GDAŃSKA.2017Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu.
6.SZCZEPAŃSKINie jestże On cieślą, synem Maryi, <a> bratem Jakóba i Józefa i Judy i Szymona? A siostry Jego czyż nie przebywają tu pośród nas? I burzono się przeciw Niemu.
7.GRZYM1936Nie jestże to rzemieślnik, syn Marji, a brat Jakóba, Józefa, Judasza i Szymona? czyż i sióstr jego niema wśród nas? I gorszyli się z niego.
8.DĄBR.WUL.1973Nie jest że to rzemieślnik, syn Maryi, a brat Jakuba i Józefa, i Judy, i Szymona? Czyż i siostry jego nie przebywają wśród nas? I gorszyli się z niego.
9.DĄBR.GR.1961Czyż to nie cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba i Józefa, i Judy, i Szymona? Czyż i siostry jego nie przebywają wśród nas? I naśmiewali się z niego.
10.TYSIĄCL.WYD5Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o Nim.
11.BRYTYJKACzy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim.
12.POZNAŃSKACzyż On nie jest cieślą, synem Maryi i bratem Jakuba i Józefa, i Judy, i Szymona? I czyż Jego siostry nie żyją tutaj, wśród nas? I byli Nim zgorszeni.
13.WARSZ.PRASKACzyż nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? A siostry Jego czyż nie żyją także tu u nas? I wątpili w Niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie ten jest cieślą, synem Marii, a bratem Jakóba, Józefa, Judasa i Szymona? I też nie są tu, u nas, jego siostry? Więc gorszyli się nim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? Czy Jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od Niego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Józefa, i Judy, i Szymona? I czy siostry Jego, nie są tu, przy nas? I gorszyli się z Jego powodu.