« 2Sam 5:10 2 Księga Samuela 5:11 2Sam 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał téż Hiram, król Tyru, posły do Dawida i drzewa cedrowe, i rzemieślniki koło drzewa, i rzemieślniki około kamienia do ścian: i zbudowali dom Dawidowi.
2.GDAŃSKA.1881Tedy posłał Hyram, król Tyrski, posły do Dawida, i drzewa cedrowe, i cieśle, i kamienniki, i murarze, którzy zbudowali dom Dawidowi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Hiram, król Tyru, wysłał posłańców do Dawida z drzewem cedrowym, cieślami i murarzami i zbudowali dom dla Dawida.
4.CYLKOWI wyprawił Hyram, król Tyru, posłów do Dawida oraz drzewa cederowe, a nadto cieśli i kamieniarzy, i zbudowali pałac Dawidowi.
5.KRUSZYŃSKIHiram, król Tyru, wyprawił posłów do Dawida, oraz drzewo cedrowe wraz z cieślami i kamieniarzami i zbudowali dom Dawidowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drewnem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac.
7.BRYTYJKAPotem przysłał Chiram, król Tyru, do Dawida posłów z drzewem cedrowym oraz cieśli i murarzy, i ci zbudowali Dawidowi dom.
8.POZNAŃSKAChiram, król Tyru, przysłał posłów do Dawida wraz z drzewem cedrowym, cieślami i kamieniarzami, by zbudowali dom dla Dawida.
9.WARSZ.PRASKAHiram, król Tyru, wysłał do Dawida swoich ludzi z drewnem cedrowym, a także z cieślami i kamieniarzami, żeby zbudowali pałac dla Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Chiram, król Coru, wyprawił do Dawida posłów, wraz z cedrowymi drzewami, a nadto cieśli i kamieniarzy; więc zbudowali Dawidowi pałac.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież Chiram, król Tyru, przysłał do Dawida posłańców z drewnem cedrowym. Ponadto przysłał cieśli i murarzy, którzy zbudowali Dawidowi pałac.