« 2Sam 5:11 2 Księga Samuela 5:12 2Sam 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznał Dawid, że go Pan potwierdził królem nad Izraelem, a iż wywyższył królestwo jego nad ludem swym Izraelskim.
2.GDAŃSKA.1881I poznał Dawid, iż go utwierdził Pan za króla nad Izraelem, a iż wywyższył królestwo jego dla ludu swego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017I Dawid poznał, że PAN utwierdził go jako króla nad Izraelem i że wywyższył jego królestwo ze względu na swój lud Izraela.
4.CYLKOWI tak poznał Dawid, że utwierdził go Wiekuisty za króla nad Izraelem i że wywyższył królestwo jego gwoli ludowi swemu, Izraelowi.
5.KRUSZYŃSKII przekonał się Dawid, że Bóg utwierdził go królem nad Izraelem i że wyniósł jego królestwo przez wzgląd na lud swój izraelski.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Dawid uznał, że Pan potwierdził jego królowanie nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył ze względu na lud swój - Izraela.
7.BRYTYJKAI poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski.
8.POZNAŃSKAPojął wtedy Dawid, że utwierdził go Jahwe jako króla nad Izraelem i że wywyższył jego panowanie z powodu swego ludu izraelskiego.
9.WARSZ.PRASKAI widział Dawid, że Jahwe umacniał jego królowanie nad Izraelem i wywyższał go [ponad innych] ze względu na swój lud izraelski.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Dawid poznał, że WIEKUISTY utwierdził go jako króla nad Israelem i że wywyższył jego królestwo z powodu swego ludu – Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid zaczął zatem nabierać przekonania, że to PAN ustanowił go królem nad Izraelem i że ze względu na swój lud przydał jego królestwu znaczenia.