« 2Sam 5:15 2 Księga Samuela 5:16 2Sam 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Japhia i Elisama i Elioda i Eliphalet.
2.GDAŃSKA.1881I Elisama, i Elijada, i Elifelet.
3.GDAŃSKA.2017Eliszama, Eliada i Elifelet.
4.CYLKOWEliszama, Eljada i Elifelet.
5.KRUSZYŃSKIEliszama, Eljada i Elifalet.
6.TYSIĄCL.WYD5Eliszama, Eliada i Elifelet.
7.BRYTYJKAEliszama, Eliada i Elifelet.
8.POZNAŃSKAEliszama, Baaljada i Elifelet.
9.WARSZ.PRASKAEliszama, Eliada i Elifelet.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Eliszama, Eljada i Elifeled.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEliszama, Eliada i Elipelet.