« Rzym 8:39 List do Rzymian 9:1 Rzym 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRawdę mówię w Christusie niekłamam, jako mi poświadcza sumnienie moje w duchu świętem,
2.WUJEK.1923Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamam: gdyż mi świadectwo daje sumnienie moje w Duchu Świętym,
3.RAKOW.NTPrawdę mówię w Christusie, nie kłamam, gdyż poświadcza mi sumnienie moje w duchu świętym,
4.GDAŃSKA.1881Prawdę mówię w Chrystusie, a nie kłamię, w czem mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego:
5.GDAŃSKA.2017Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym;
6.JACZEWSKIJako Chrześcianin, świadczę się sumieniem mojem, że to, co powiem, jest prawdą, bo pochodzi z natchnienia Ducha świętego;
7.SYMONPrawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię: bo mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu świętym:
8.DĄBR.WUL.1973Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię (bo mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu Świętym),
9.TYSIĄCL.WYD5Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym,
10.BRYTYJKAPrawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,
11.POZNAŃSKAMówię prawdę - Chrystus mi świadkiem - nie kłamię, świadczy za mną moje sumienie wraz z Duchem Świętym,
12.WARSZ.PRASKAPrawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, świadkiem mi jest w sumieniu Duch Święty:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prawdę mówię w Chrystusie, na podstawie sumienia, które mi świadczy w Duchu Świętym; nie oszukuję się kłamstwami.
14.EIB.BIBLIA.2016Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię - poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym -
15.TOR.NOWE.PRZ.Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi współświadczy sumienie moje w Duchu Świętym,