« Rzym 9:10 List do Rzymian 9:11 Rzym 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdy się jeszcze nierodzili oni, i nic dobrego albo złego nie działali, aby wedle wybrania Bożego wprzód postanowienie trwało, nie z uczynków, ale zwezwania.
2.WUJEK.1923Albowiem gdy się jeszcze nie narodzili byli, albo co dobrego albo złego uczynili, (aby się zostało postanowienie Boże według wybrania),
3.RAKOW.NTAbowiem gdy się jeszcze nie narodzili byli, ani uczynili co dobrego abo złego, aby według wybrania Boże postanowienie trwało, nie z uczynków, ale z onego który wzywa,
4.GDAŃSKA.1881Gdy się jeszcze były dziatki nie narodziły, ani co dobrego albo złego uczyniły, aby się ostało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje,
5.GDAŃSKA.2017Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje;
6.JACZEWSKIGdy ci dwaj synowie jeszcze się nie urodzili, a tem więcej, gdy jeszcze nic ani dobrego ani złego nie uczynili; Bóg, aby pokazać, że jedynie wedle swej woli działa,
7.SYMONAlbowiem, gdy się jeszcze nie narodzili byli, i nic dobrego ani złego nie uczynili (aby według wybrania pozostało niewzruszonem postanowienie Boże): nie z uczynków, ale z woli tego, który powołuje,
8.DĄBR.WUL.1973I gdy się jeszcze nie narodzili ani też uczynili co dobrego lub złego (aby obietnica Boża według wybrania niewzruszoną pozostała),
9.TYSIĄCL.WYD5Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły - aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru,
10.BRYTYJKAAlbowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania,
11.POZNAŃSKAJeszcze się synowie nie narodzili ani nie uczynili niczego dobrego lub złego, by się okazało, że zamiar Boży urzeczywistnia się według wyboru,
12.WARSZ.PRASKAI jeszcze się nawet nie narodzili ani nie uczynili nic złego czy dobrego aby nie zmienione zostało postanowienie Boże pochodzące z wolnego wyboru,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdy jeszcze nie zostali zrodzeni i nie uczynili czegoś dobrego lub złego aby mogło pozostać postanowienie Boga, że nie z uczynków, ale z Tego, co powołuje, w zgodzie z wyborem
14.EIB.BIBLIA.2016Lecz zanim się urodziły, zanim dokonały czegokolwiek, dobrego lub złego - dla utrzymania Bożego planu, opartego na wybraniu
15.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem kiedy oni jeszcze nie zostali zrodzeni i nie uczynili nic dobrego ani złego, aby postanowienie Boże według wybrania trwało niewzruszone, nie z uczynków, ale przez Tego, który powołuje,