« Rzym 9:13 List do Rzymian 9:14 Rzym 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto rzeczem? Zali niesprawiedliwość u Boga? Niech to nie będzie.
2.WUJEK.1923Cóż tedy rzeczemy? Izali niesprawiedliwość u Boga? Boże uchowaj !
3.RAKOW.NTCóż tedy rzeczemy? izali niesprawiedliwość u Boga? Niech to nie będzie!
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy rzeczemy? Jestże niesprawiedliwość u Boga? Nie daj tego Boże!
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże!
6.JACZEWSKIMoże przeto powiemy, że Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej,
7.SYMONCóż tedy powiemy? Czy nie jest Bóg niesprawiedliwy? Przenigdy!
8.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Żadną miarą.
9.TYSIĄCL.WYD5Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą!
10.BRYTYJKACóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej.
11.POZNAŃSKACóż więc powiemy? Czyż Bóg postępuje niesprawiedliwie? Na pewno nie!
12.WARSZ.PRASKACóż więc powiemy? Czy Bóg dopuszcza się jakiejś niesprawiedliwości? Ależ nigdy!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co więc, powiemy? Czy przy Bogu nie jest niesprawiedliwość? Nie może być.
14.EIB.BIBLIA.2016Moglibyśmy więc zapytać: Czy Bóg jest niesprawiedliwy? W żadnym razie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Cóż więc powiemy? Czy u Boga jest niesprawiedliwość? Z pewnością nie!