« Rzym 9:15 List do Rzymian 9:16 Rzym 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto nie jest chcącego, ani bieżącego, ale miłującego Boga.
2.WUJEK.1923A przeto nie chcącego ani bieżącego; ale litującego się Boga jest.
3.RAKOW.NTPrzetoż tedy nie należy na onym któryby chciał, ani któryby bieżał, ale na Bogu któryby się zmiłowywa.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż nie zależy na tym co chce, ani na tym, co bieży, ale na Bogu, który się zmiłowywa.
5.GDAŃSKA.2017A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
6.JACZEWSKIA przeto pozyskanie łaski nie zależy ani od woli człowieka, ani od jego ubiegania się o nią, ale od miłosierdza Bożego.
7.SYMONWięc nie zależy to ani od tego, kto chce, ani od tego, kto bieży, ale od Boga, który się lituje.
8.DĄBR.WUL.1973Nie zależy to przeto ani od tego, kto chce, ani też, kto się ubiega, ale od litującego się Boga.
9.TYSIĄCL.WYD5[Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę.
10.BRYTYJKAA zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.
11.POZNAŃSKATak więc zbawienie dokonuje się nie dzięki czyjemuś pragnieniu lub zabiegom, lecz dzięki miłosierdziu Bożemu.
12.WARSZ.PRASKATak więc (wybranie) zależy nie od woli ani wysiłku [człowieka], lecz od miłosierdzia Bożego.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc nie dla tego, co chce, nawet nie dla tego, co biegnie, ale dla tego, co dostępuje miłosierdzia Boga.
14.EIB.BIBLIA.2016A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, która tego pragnie, albo która o to zabiega, lecz od Boga, który je okazuje.
15.TOR.NOWE.PRZ.A zatem zależy to nie od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Tego, który okazuje miłosierdzie - Boga.