« Rzym 9:16 List do Rzymian 9:17 Rzym 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówi pismo Faraonowi: Na to tylko pobudziłem cię, żebym wtobie okazał moc moję, i jakoby przepowiedziano imię moje po wszej ziemi.
2.WUJEK.1923Albowiem mówi Pismo Pharaonowi: Żem cię na to samo wzbudził, abych okazał moc moję na tobie, i żeby było opowiadane imię moje po wszystkiéj ziemi.
3.RAKOW.NTMówi bowiem Pismo Faraonowi: Żem na to samo wzbudził cię, abych okazał w tobie moc moję, a iżby opowiedziane było imię moje po wszytkiej ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mówi Pismo do Faraona: Na tom cię samo wzbudził, abym okazał moc moję na tobie, a iżby opowiadane było imię moje po wszystkiej ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi.
6.JACZEWSKIObjaśnię to na przykładzie. Do Faraona Bóg rzekł: Dla tego wzbudziłem cię i upór na cię dopuściłem, abym pokazał moc moję; aby imię moje stało się głośnem po całym świecie.
7.SYMONAlbowiem Pismo tak mówi do Faraona: "Na to właśnie wzbudziłem ciebie, abym pokazał na tobie moc moją: i aby imię moje opowiadane było po wszystkiej ziemi".
8.DĄBR.WUL.1973Mówi bowiem Pismo do faraona: Na tom cię wzbudził, aby okazać potęgę mą nad tobą, aby imię moje głoszone było po całej ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi.
10.BRYTYJKAMówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.
11.POZNAŃSKATak bowiem Pismo mówi do faraona: "Po to właśnie stworzyłem cię, bym mógł ukazać w tobie potęgę moją i bym mógł rozgłosić moje imię po całej ziemi".
12.WARSZ.PRASKAMówi bowiem Pismo do faraona: Właśnie po to cię wzbudziłem, ażeby na tobie ukazać moją potęgę i aby imię moje zostało rozsławione po całej ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Pismo mówi faraonowi: To względem Samego Siebie cię wzbudziłem, abym na tobie mógł okazać Swoją moc, i by mogło zostać rozgłoszone Moje Imię na całej ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016Pismo bowiem przytacza takie słowa skierowane do faraona: Właśnie po to cię ustanowiłem, by na tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława mojego imienia.
15.TOR.NOWE.PRZ.Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to ciebie wzbudziłem, aby okazać moc moją na tobie i aby rozgłoszone było imię moje po całej ziemi.