« Rzym 9:23 List do Rzymian 9:24 Rzym 9:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Których (to) nas i wezwał, nie jedno z Judów ale i z narodów.
2.WUJEK.1923Nas, których też wezwał, nie tylko z Żydów, ale i z poganów,
3.RAKOW.NTKtórych też wezwał, nas, nie tylko z Żydów, ale i z Poganów.
4.GDAŃSKA.1881Których i powołał, to jest nas, nie tylko z Żydów, ale i z poganów.
5.GDAŃSKA.2017To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?
6.JACZEWSKIDo tych to ostatnich należymy i my, których Bóg powołał tak z pomiędzy żydów, jako i pogan.
7.SYMONjakiemi jesteśmy my, których też wezwał, nietylko z żydów, ale i z pogan: cóż na to powiesz?
8.DĄBR.WUL.1973To jest w nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan.
9.TYSIĄCL.WYD5względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan...?
10.BRYTYJKAtakimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan,
11.POZNAŃSKAnas, których powołał nie tylko spośród Żydów, lecz i spośród pogan (...)
12.WARSZ.PRASKAchwały w naczyniach miłosierdzia, które przygotował do chwały, to jest On w nas, powołanych nie tylko spośród Żydów, lecz także i pogan..
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz je z nas powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?
14.EIB.BIBLIA.2016Właśnie jako takie naczynia powołał nas - nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród pogan,
15.TOR.NOWE.PRZ.I jako takich powołał nas, nie tylko z Żydów, ale i z pogan.