« Rzym 9:25 List do Rzymian 9:26 Rzym 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będzie na miejscu, gdzie im rzeczono: nie lud mój wy, tam będą nazwani synowie Boga żywego.
2.WUJEK.1923A będzie na miejscu, gdzie im powiadano: Nie lud mój wy, tam nazwani będą synami Boga żywego,
3.RAKOW.NTA będzie na miejscu gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim wy, tam nazwani będą synmi Boga żywiącego.
4.GDAŃSKA.1881I stanie się, że na tem miejscu, gdzie im mawiano: Nie jesteście wy ludem moim, tam nazwani będą synami Boga żywego.
5.GDAŃSKA.2017I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: Wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego.
6.JACZEWSKIStanie się to, że w miejscu, gdzie mieszkały ludy odrzucone, zamieszkają dzieci Boże.
7.SYMONI stanie się: Na miejscu, gdzie im powiedziane było: Wy nie mój lud: tam nazwani oni będą synami Bożymi".
8.DĄBR.WUL.1973I stanie się, że na miejscu, gdzie im powiedziano: Wyście nie moim ludem, tam nazwani będą synami Boga żywego.
9.TYSIĄCL.WYD5I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście moim ludem, tam nazywać ich będą synami Boga żywego.
10.BRYTYJKAi będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim - nazwani będą synami Boga żywego.
11.POZNAŃSKACi, o których mówiono: »Nie jesteście moim ludem«, będą nazwani synami Boga Żyjącego".
12.WARSZ.PRASKAI stanie się tak, że w miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim tam właśnie będę ich nazywać synami Boga żywego.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A stanie się to w miejscu, gdzie zostało im powiedziane: Nie wy jesteście moim ludem; tam będą nazwani dziećmi Boga żyjącego.
14.EIB.BIBLIA.2016Tam zaś, gdzie im powiedziano: Nie jesteście moim ludem, tam właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga.
15.TOR.NOWE.PRZ.I będzie w miejscu, o którym im powiedziano: Wy nie jesteście moim ludem, tam zostaną nazwani synami Boga żywego.