« Rzym 9:29 List do Rzymian 9:30 Rzym 9:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto rzeczemy? Iż narody które nie naśladowały sprawiedliwości, pojmały sprawiedliwość, sprawiedliwość lepak (która) zwiary.
2.WUJEK.1923Cóż tedy rzeczemy? Iż poganie, którzy nie naśladowali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, a sprawiedliwości, która jest z wiary.
3.RAKOW.NTCóż tedy rzeczemy? To, iż Pogani którzy nie naśladowali sprawiedliwości, uchwycili sprawiedliwość, a sprawiedliwość onę która jest z wiary;
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy rzeczemy? To, iż poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, a sprawiedliwości, która jest z wiary.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości – sprawiedliwości, która jest z wiary.
6.JACZEWSKICóż na to rzeczemy? Rzeczemy to, że poganie, których uważano za bezbożnych, zostali usprawiedliwieni; a usprawiedliwieni za to, że uwierzyli w Boga, który usprawiedliwia;
7.SYMONCóż tedy powiemy? Oto, że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, dostąpili sprawiedliwości, a sprawiedliwości, która jest z wiary.
8.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy powiemy? Oto że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, ale sprawiedliwości, która z wiary jest.
9.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc powiemy? To, że poganie, nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie dzięki wierze,
10.BRYTYJKACóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary;
11.POZNAŃSKACóż więc powiemy? Że poganie, którzy nie szukali usprawiedliwienia, otrzymali usprawiedliwienie, ale usprawiedliwienie wynikające z przyjęcia wiary.
12.WARSZ.PRASKACóż więc powiemy? Że poganie, którzy nie szli drogą sprawiedliwości, dostąpili usprawiedliwienia, tego mianowicie z wiary,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co więc, powiemy? Że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości schwytali sprawiedliwość, ale sprawiedliwość z wiary;
14.EIB.BIBLIA.2016Co z tego wynika? To, że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, otrzymali ją, to jest sprawiedliwość opartą na wierze.
15.TOR.NOWE.PRZ.Cóż więc powiemy? Że poganie, którzy nie dążą do sprawiedliwości, uchwycili się sprawiedliwości; sprawiedliwości, która jest z wiary,