« Rzym 9:3 List do Rzymian 9:4 Rzym 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy są Israelitowie, których synostwo, i sława, i przymierza, i zakonu położenie, i służba, i obietnice.
2.WUJEK.1923Którzy są Izraelczycy, których jest przywłaszczenie synowskie i chwała i Testament i zakonu danie, i służba i obietnice,
3.RAKOW.NTKtórzy są Izraelczycy, których jest przysposobienie synowstwa, i chwała, i przymierza, i zakonu danie, i służba Boża, i obietnice.
4.GDAŃSKA.1881Którzy są Izraelczycy, których jest przysposobienie synowskie i chwała, i przymierza, i zakonu danie, i służba Boża, i obietnice;
5.GDAŃSKA.2017Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice;
6.JACZEWSKISą to Izraelici, których Bóg przysposobił za synów, których wsławił swemi cudami, którym powierzył swe objawienie, swe prawa, swą cześć, swe obietnice;
7.SYMONktórzy są izraelici, których jest synowstwo, i chwała, i przymierze, i zakon, i służba Boża, i obietnice:
8.DĄBR.WUL.1973Są oni synami Izraela i ich jest przybrane synostwo i chwała, przymierze i Zakon, służba Boża i obietnice.
9.TYSIĄCL.WYD5Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice.
10.BRYTYJKAIzraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice,
11.POZNAŃSKASą to Izraelici, których przywilejem jest synostwo, chwała, przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice.
12.WARSZ.PRASKAIzraelici, którzy się cieszą przybranym synostwem i chwałą, i przymierzem, i Prawem, i pełnieniem służby Bożej, i obietnicami.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którymi są Israelici. Ich jest owe usynowienie, chwała, przymierza, ustanowienie Prawa, służba Boża i obietnice;
14.EIB.BIBLIA.2016Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie i chwała, przymierza i nadanie Prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice.
15.TOR.NOWE.PRZ.Którymi są Izraelici, do których należą usynowienie i chwała, i przymierza, i nadanie Prawa, i służba Boża, i obietnice,