« Rzym 9:6 List do Rzymian 9:7 Rzym 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani (dla tego) że są nasienie Abrahamowe, wszytcy (są) dziećmi; ale w Izaaku będzie tobie nazwano nasienie.
2.WUJEK.1923Ani którzy są nasieniem Abrahamowem, wszyscy synami; ale w Izaaku będzie tobie nasienie nazwane.
3.RAKOW.NTAni, iż są nasieniem Abrahamowym, wszyscy są dziećmi: ale w Izaaku będzie nazwane tobie nasienie.
4.GDAŃSKA.1881Ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy są dziećmi; ale rzeczono: W Izaaku będzie tobie nazwane nasienie;
5.GDAŃSKA.2017Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.
6.JACZEWSKIani też wszyscy synowie Abrahama uważają się za jego synów, boć synem jego, jak to powiedziano, jest tylko Izaak.
7.SYMONi nie wszyscy, którzy pochodzą od Abrahama, są jego synami: ale "od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje":
8.DĄBR.WUL.1973i nie wszyscy potomkowie Abrahama są jego synami. Ale od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje,
9.TYSIĄCL.WYD5i nie wszyscy przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo,
10.BRYTYJKAi nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
11.POZNAŃSKAAni też nie ci wszyscy są dziećmi, którzy są potomstwem Abrahama, lecz: "Synów Izaaka uznasz za swe potomstwo".
12.WARSZ.PRASKANie wszyscy też potomkowie Abrahama są synami Abrahamowymi. Lecz [jest powiedziane]: w Izaaku wzbudzę ci potomstwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie wszyscy są dziećmi dlatego, że są nasieniem Abrahama; ale: W Izaaku zostanie powołane tobie potomstwo.
14.EIB.BIBLIA.2016Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej: Twoim potomstwem będą nazwani potomkowie Izaaka.
15.TOR.NOWE.PRZ.I nie wszystkie dzieci Abrahama są jego potomstwem lecz: W Izaaku zostanie nazwane twoje potomstwo.