« Jan 13:15 Ewangelia Jana 13:16 Jan 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie prawdziwie mówię wam, nie jest niewolnik więtszy (nad) pana swego, ani posłaniec więtszy, (nad tego) który ji posłał.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani posłaniec jest większy nad onego, który go posyła.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Nie jest sługa więtszy nad Pana swego, ani poseł więtszy nad onego, który go posłał.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani poseł jest większy nad onego, który go posłał.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł większy od tego, który go posłał.
7.GRZYM1936Powiadam wam bowiem: nie jest większy sługa nad pana swego, ani wysłaniec nad tego, który go posłał.
8.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani też wysłannik nie jest większy nad tego, który go posłał.
9.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
10.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
11.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od pana ani posłaniec większy od tego, który go posyła.
12.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę mówię wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posyła.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie jest sługa większy od swojego pana, ani wysłannik od tego, co go wysyła.
14.EIB.BIBLIA.2016Ręczę i zapewniam: Sługa nie jest większy od swego pana ani poseł od tego, który go posyła.
15.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie jest sługa większy od swojego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.