« 1Kor 10:10 1 List do Koryntian 10:11 1Kor 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To lepak wszytko wzormi się przydało onym, a napisane k napominaniu naszemu, na które kończyny wieków zbiegły się.
2.WUJEK.1923A to wszystko przydało się im w figurze, a jest napisano dla napomnienia naszego, na które przyszły końce wieków.
3.RAKOW.NTA te wszytkie rzeczy jako wzory przydały się im, a napisane są dla napominania naszego, na które one końce wieków przyszły.
4.GDAŃSKA.1881A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł.
5.GDAŃSKA.2017A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów.
6.JACZEWSKITo, co się im przydarzyło, było figurą tego, co się nam przydarzyć może, a zapisanem zostało ku naszej nauce aż do skończenia wieków.
7.SYMONWszystko to wydarzyło się im jako figura rzeczy przyszłych: a napisano jest, iżby było przestrogą dla nas, którym żyć wypadło w tych czasach ostatnich.
8.MARIAWICIA to wszystko działo się im w figurze i napisane jest dla napomnienia nas, na których przyszły końce wieków.
9.DĄBR.WUL.1973A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych.
10.DĄBR.GR.1961A to wszystko działo się jako wyobrażenie rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych.
11.TYSIĄCL.WYD5A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
12.BRYTYJKAA to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
13.POZNAŃSKATo wszystko, co ich spotkało, było zapowiedzią wydarzeń czasów ostatecznych, w których żyjemy, i zostało spisane dla nas w formie przestrogi.
14.WARSZ.PRASKAA wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to wszystko zdarzyło się im dla wzoru oraz zostało napisane w celu naszego napomnienia; napomnienia tych, do których przyszły końce wieków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków.
17.TOR.PRZ.To wszystko natomiast, zdarzało się im dla przykładu, a zostało napisane dla napomnienia nas, do których dosięgnął koniec wieków.