« 1Kor 10:11 1 List do Koryntian 10:12 1Kor 10:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak kto mnima żeby stał, niech patrzy aby nie padł.
2.WUJEK.1923Przeto kto mniema, żeby stał, niech patrzy, aby nie padł.
3.RAKOW.NTPrzeto, kto mniema żeby stał, niech patrza by nie padł.
4.GDAŃSKA.1881A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
6.JACZEWSKIKomu się przeto zdaje, że jest w łasce u Boga, ten niech patrzy, by tej łaski nie utracił.
7.SYMONPrzeto kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł.
8.MARIAWICIA tak, kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.
10.DĄBR.GR.1961Przeto kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
12.BRYTYJKAA tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.
13.POZNAŃSKANiech zatem ten, komu wydaje się, że stoi, uważa, aby nie upadł.
14.WARSZ.PRASKANiech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego ten, kto uważa, że mocno stoi, niech się troszczy aby nie upadł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
17.TOR.PRZ.A tak, komu wydaje się, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł.