« 1Kor 10:12 1 List do Koryntian 10:13 1Kor 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokusa was nie jęła chyba człowiecza. Lecz wierny Bóg, który niedopuści was kusić nat (to) co możecie, ale uczyni zpokuszeniem i wywiedzienie, że będziecie moc i nad (to) wytrzymać.
2.WUJEK.1923Pokuszenie was niechaj nie zejmuje, jedno ludzkie; lecz wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was nad to, co możecie, ale z pokuszeniem uczyni téż wyjście, abyście znosić mogli.
3.RAKOW.NTPokuszenie was nie zięło jedno ludzkie; ale wierny Bóg, który nie dopuści, abyście wy kuszeni byli, nad to co możecie; ale uczyni z pokuszeniem też wyście, abyście mogli wy znosić.
4.GDAŃSKA.1881Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie; ale wiernyć jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli.
5.GDAŃSKA.2017Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli znieść.
6.JACZEWSKIDotąd tylko małym pokusom ulegaliście. Dobry Bóg nie dozwoli i na przyszłość, byście nad siły swoje kuszeni byli; ale, gdy dopuści na was pokusę, to zeszłe i łaskę, przy pomocy której pokonać ją zdołacie.
7.SYMONPokusa się was nie jęła, jedno ludzka: a wiernyć jest Bóg i nie dopuści kusić was nad siły wasze: ale razem z pokusą da też wyjście z niej, abyście ją przetrzymać mogli.
8.MARIAWICIPokusa was niechaj się nie ima, jedno ludzka. Ale wierny jest Bóg, Który nie dopuści was kusić więcej niż możecie, i uczyni też z pokusą pożytek, abyście mogli znosić.
9.DĄBR.WUL.1973Pokusa nie jęła się was inna, jeno ludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli.
10.DĄBR.GR.1961Pokusa nachodząca was, nie jest nad wasze ludzkie siły, Bóg wszakże jest wierny i nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli.
11.TYSIĄCL.WYD5Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać.
12.BRYTYJKADotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.
13.POZNAŃSKAPokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć.
14.WARSZ.PRASKAPokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeszcze nie ogarnęło was doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść.
17.TOR.PRZ.Nie inna pochwyciła was pokusa jak tylko ludzka; ale Bóg jest wierny, On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie unieść , ale razem z pokusą uczyni i wyjście, abyście mogli cierpliwie dźwigać.