« 1Kor 10:13 1 List do Koryntian 10:14 1Kor 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto miłośni moi uciekajcie od bałwochwalstwa.
2.WUJEK.1923Dlatego, najmilsi moi! uciekajcie od bałwochwalstwa.
3.RAKOW.NTPrzetoż bracia moi mili! uciekajcie od bałwochwalstwa.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, najmilsi moi! uciekajcie przed bałwochwalstwem.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
6.JACZEWSKIDla tego, najmilsi, strzeżcie się bałwochwalstwa.
7.SYMONDlatego, najmilsi, uciekajcie od bałwochwlstwa.
8.MARIAWICIPrzeto, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa.
12.BRYTYJKAPrzeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
13.POZNAŃSKAKochani moi! Unikajcie więc bałwochwalstwa.
14.WARSZ.PRASKADlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa.
17.TOR.PRZ.Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa.