« 1Kor 10:14 1 List do Koryntian 10:15 1Kor 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako mądrym mówię. Jako mądrym mówię. Osądźcie sami co mówię.
2.WUJEK.1923Mówię jako mądrym: wy sami rozsądźcie, co mówię.
3.RAKOW.NTJako rostropnym mówię; rozsądźcie wy co powiedam.
4.GDAŃSKA.1881Jako mądrym mówię; rozsądźcie wy, co mówię.
5.GDAŃSKA.2017Mówię jak do mądrych. Osądźcie sami to, co mówię.
6.JACZEWSKIMówię do was, jako do ludzi roztropnych: zastanówcie się nad tem.
7.SYMONPrzemawiam, jak do mądrych: rozsądźcie sami, co mówię.
8.MARIAWICIMówię wam jako rozumiejącym, wy sami rozsądźcie, co mówię.
9.DĄBR.WUL.1973Przemawiam jako do mądrych, wy sami rozsądźcie, co mówię.
10.DĄBR.GR.1961Przemawiam jak do rozumnych, wy sami rozsądźcie, co mówię.
11.TYSIĄCL.WYD5Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię:
12.BRYTYJKAPrzemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.
13.POZNAŃSKAOdwołuję się do waszego rozsądku: sami osądźcie, co mówię.
14.WARSZ.PRASKAMówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako mądrym mówię; wy rozsądźcie, co mówię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemawiam jak do rozsądnych, sami oceńcie to, co mówię:
17.TOR.PRZ.Jako do rozsądnych mówię; wy osądźcie, co mówię.