« 1Kor 10:15 1 List do Koryntian 10:16 1Kor 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czasza błogosławienia którą błogosławimy, a za niespołeczność krwie Christusowej jest? Chleb który łamiemy, a za nie społeczność ciała Christusowego jest?
2.WUJEK.1923Kielich błogosławienia, któremu błogosławimy, izali nie jest uczęstnictwem krwie Chrystusowéj? i chleb, który łamiemy, izali nie jest uczęstnictwem ciała Pańskiego?
3.RAKOW.NTKubek błogosławieństwa który błogosławimy, izali społecznością krwie Christusowej nie jest? chleb który łamiemy, izali społecznością ciała Christusowego nie jest?
4.GDAŃSKA.1881Kielich błogosławienia, który błogosławimy, izali nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, izali nie jest społecznością ciała Chrystusowego?
5.GDAŃSKA.2017Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?
6.JACZEWSKIBłogosławiony Kielich, który my poświęcamy, jest Krwią Chrystusową, daną nam na wspólny nam napój; a Chleb, którym się dzielimy, jest Ciałem Pańskiem ku pokarmowi nam danem.
7.SYMONKielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusowej? a chleb, który łamiemy, czy nie jest uczestnictwem w ciele Pańskiem?
8.MARIAWICIKielich Błogosławieństwa, Któremu błogosławimy, izali nie jest uczestnictwem Krwi Chrystusowej? I Chleb, Który łamiemy, izali nie jest uczestnictwem Ciała Pańskiego?
9.DĄBR.WUL.1973Kielich błogosławieństwa, któremu błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem w ciele Pańskim?
10.DĄBR.GR.1961Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem w ciele Chrystusowym?
11.TYSIĄCL.WYD5Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
12.BRYTYJKAKielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?
13.POZNAŃSKACzy kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
14.WARSZ.PRASKAKielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż kielich błogosławieństwa, którym wielbimy Boga, nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Czyż chleb, który łamiemy, nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele?
17.TOR.PRZ.Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa?