« 1Kor 10:16 1 List do Koryntian 10:17 1Kor 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż jeden chleb jedno ciało jesteśmy; bo wszytcy z jednego chleba część bierzemy.
2.WUJEK.1923Bo jeden chleb, jedno ciało nas wiele jesteśmy: wszyscy, którzy jednego chleba uczęstnikami jesteśmy.
3.RAKOW.NTAbowiem jeden chleb jest, jednym ciałem wiele nas jest; bo wszyscy z jednego chleba część bierzemy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jednym chlebem, jednym ciałem wiele nas jest; bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami.
5.GDAŃSKA.2017My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
6.JACZEWSKIChleb jest jeden: chociaż przeto jest nas wielu, którzy z tego Chleba pożywamy; - to przecież wszyscy jednem ciałem jesteśmy.
7.SYMONBo wiele nas jednym chlebem, jednem ciałem jest: wszyscy, którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy.
8.MARIAWICIAlbowiem jednym Chlebem i jednem Ciałem nas wielu jesteśmy, wszyscy, którzy jednego Chleba i jednego Kielicha uczestnikami jesteśmy.
9.DĄBR.WUL.1973Bo wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem, wszyscy, którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy.
10.DĄBR.GR.1961Bo wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem; wszyscy bowiem jednego chleba uczestnikami jesteśmy.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
12.BRYTYJKAPonieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
13.POZNAŃSKAPonieważ jest tylko jeden chleb, więc tworzymy jedno ciało, chociaż jest nas wielu, bo wszyscy spożywamy wspólnie ten sam chleb.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ przez jeden chleb wielu jest w Ciele; bo wszyscy jesteśmy częścią z powodu tego jednego chleba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba.
17.TOR.PRZ.Bo jak jeden jest chleb, tak wielu nas jest jednym ciałem, wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba.