« 1Kor 10:17 1 List do Koryntian 10:18 1Kor 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie Izraela wedle ciała, azali którzy jedzą offiary uczestniki ołtarza nie są?
2.WUJEK.1923Patrzcie na Izraela według ciała: izaż którzy pożywają ofiar, nie są uczęstniki ołtarza?
3.RAKOW.NTPatrzcie na Izraela wedle ciała; izaż oni którzy jedzą ofiary, ucześniki ołtarza nie są?
4.GDAŃSKA.1881Spojrzyjcie na Izraela, który jest według ciała; izaż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
5.GDAŃSKA.2017Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
6.JACZEWSKIPatrzcie, toż samo miało miejsce u dawnych Izraelitów: ci, co spożywali ofiary, byli uczestnikami ołtarza. Otóż i ci, co mają udział w ofiarach bałwochwalskich, są bałwochwalcami.
7.SYMONPatrzcie na Izraela wedle ciała: czy ci którzy pożywają z ofiar, nie są uczestnikami ołtarza?
8.MARIAWICIPatrzcie na Izraela podług ciała: Izali ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
9.DĄBR.WUL.1973Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, którzy pożywają z ofiar, nie są uczestnikami ołtarza?
10.DĄBR.GR.1961Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, którzy pożywają z ofiar, nie są uczestnikami ołtarza?
11.TYSIĄCL.WYD5Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?
12.BRYTYJKAPatrzcie na Izraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
13.POZNAŃSKAPrzypatrzcie się narodowi izraelskiemu. Czy ci, którzy spożywają dary składane na ołtarzu, nie tworzą wspólnoty zgromadzonej przy tym ołtarzu?
14.WARSZ.PRASKAPrzypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Patrzcie na Israela według ciała wewnętrznego; czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są wspólnikami ołtarza?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi: Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza.
17.TOR.PRZ.Przyglądajcie się Izraelowi według ciała; czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?