« 1Kor 10:19 1 List do Koryntian 10:20 1Kor 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I owszem co rzeżą narodowie czartom rzeżą, a nie Bogu. A (ja) niechcę was uczestniki czartowemi być.
2.WUJEK.1923Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli towarzyszmi czartów.
3.RAKOW.NTOwszem to mówię, iż to co ofiarują Pogani, czartom ofiarują, a nie Bogu. A niechcę abyście wy ucześniki czartów byli.
4.GDAŃSKA.1881Owszem powiadam, iż to, co poganie ofiarują, dyjabłom ofiarują a nie Bogu; a nie chciałbym, abyście byli uczestnikami dyjabłów.
5.GDAŃSKA.2017Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami.
6.JACZEWSKIlecz twierdzę to, że poganie, składając bałwanom ofiary, nie Bogu lecz diabłom je składają. Nie chciałbym, abyście się stawali towarzyszami diabłów.
7.SYMONBynajmniej: ale to mówię, że co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A ja nie chcę, abyście do spółki z czartami należeli.
8.MARIAWICIAle to, że co poganie ofiarują bałwanom, to dyabelstwom ofiarują, a nie Bogu. A ja nie chcę, abyście byli towarzyszami dyabelstw.
9.DĄBR.WUL.1973Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli z towarzystwa czartowskiego. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego,
10.DĄBR.GR.1961Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli wspólnikami czartów. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego;
11.TYSIĄCL.WYD5Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.
12.BRYTYJKANie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
13.POZNAŃSKANie! Lecz stwierdzam, że poganie składają ofiary demonom, a nie Bogu. Nie chcę zaś, abyście mieli coś wspólnego z demonami.
14.WARSZ.PRASKAAleż właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie. Ale, że to, co poganie składają na ofiarę, składają na ofiarę demonom, a nie Bogu; a nie chcę abyście byli wspólnikami demonów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami.
17.TOR.PRZ.Raczej, że to, co ofiarowują poganie, ofiarowują demonom, a nie Bogu; a nie chcę, abyście stawali się wspólnikami demonów.