« 1Kor 10:20 1 List do Koryntian 10:21 1Kor 10:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niemożecie czasze pańskiej pić, i czasze czartowskiej. Niemożecie stołu pańskiego uczestniki być, i stołu czartowskiego.
2.WUJEK.1923Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego, nie możecie być uczęstnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.
3.RAKOW.NTNie możecie kubka Pańskiego pić, i kubka czartów; nie możecie stołu Pańskiego być ucześniki, i stołu czartów.
4.GDAŃSKA.1881Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha dyjabelskiego; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu dyjabelskiego.
5.GDAŃSKA.2017Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów.
6.JACZEWSKINie możecie pić Kielicha Pańskiego i kielicha diabelskiego, i nie możecie też być uczestnikami Stołu Pańskiego i stołu diabelskiego.
7.SYMONNie możecie pić kielicha Pańskiego, i kielicha czartowskiego: nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego, i stołu czartowskiego.
8.MARIAWICINie możecie pić Kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego; nie możecie być uczestnikami Stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.
9.DĄBR.WUL.1973nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.
10.DĄBR.GR.1961nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.
12.BRYTYJKANie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.
13.POZNAŃSKANie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.
14.WARSZ.PRASKANie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie możecie pić kielicha Pana oraz kielicha demonów; nie możecie być częścią stołu Pana i stołu demonów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie możecie pić z kielicha Pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu Pańskiego i stołu demonów.
17.TOR.PRZ.Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów; nie możecie mieć udziału w stole Pana i stole demonów.