« 1Kor 10:21 1 List do Koryntian 10:22 1Kor 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abo drażnicie Pana? Czyli silniejszy niż on jesteśmy?
2.WUJEK.1923A więc draźnimy Pana? izaliśmy mocniejsi niźli on? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno.
3.RAKOW.NTAbo drażnimy Pana? Izali mocniejszy niż on jesteśmy?
4.GDAŃSKA.1881I mamyż drażnić Pana? Izaliśmy mocniejsi niżeli on?
5.GDAŃSKA.2017Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od niego?
6.JACZEWSKICzyż po tem, coście słyszeli, zechcecie być bałwochwalcami, i czyż możecie Boga wyzywać z sobą do walki? Czyż możecie mieć nadzieję, że go przemożecie? Otóż pamiętajcie: wiele nam wolno, ale nie wszystko czynić nam przystoi.
7.SYMONMamyż drażnić Pana? Czyśmy mocniejsi od niego?
8.MARIAWICIIzali chcemy do gniewu Pana przywieść? Izaliśmy mocniejsi niżli On?
9.DĄBR.WUL.1973Mamyż do gniewu pobudzać Pana? Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.
10.DĄBR.GR.1961Czyż mamy do gniewu pobudzać Pana? Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
12.BRYTYJKAAlbo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od niego?
13.POZNAŃSKACzy chcemy pobudzać Pana do gniewu? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego?
14.WARSZ.PRASKACzyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy mamy wzbudzać gniew Pana? Czy jesteśmy od Niego mocniejsi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On?
17.TOR.PRZ.Czy chcemy pobudzać Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego?