« 1Kor 10:30 1 List do Koryntian 10:31 1Kor 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć przeto jecie, choć pijecie, choć co czynicie, wszytko ku sławie Bożej czyńcie.
2.WUJEK.1923Chociaż tedy jecie, choć pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożéj czyńcie.
3.RAKOW.NTChoć tedy jecie, choć pijecie, choć co czynicie, wszytko ku chwale Bożej czyńcie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.
6.JACZEWSKITak nie mówcie; ale, czy to jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie: - to wszystko czyńcie ku chwale Bożej.
7.SYMONCzy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
8.MARIAWICIA tak czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
9.DĄBR.WUL.1973Czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
10.DĄBR.GR.1961Czy więc jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
12.BRYTYJKAA więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
13.POZNAŃSKACzy więc jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy więc, jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga.
17.TOR.PRZ.Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga.