« 1Kor 10:5 1 List do Koryntian 10:6 1Kor 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to wzory nasze były, na to abychmy nie byli żądającemi złych (rzeczy) jako i oni żądali.
2.WUJEK.1923A te rzeczy stały się w figurze naszéj, abyśmy złego nie pożądali, jako i oni pożądali.
3.RAKOW.NTA te rzeczy wzormi naszymi były, ku temu abyśmy my nie byli pożądającymi złych rzeczy, jako też oni pożądali.
4.GDAŃSKA.1881A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali
5.GDAŃSKA.2017A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali.
6.JACZEWSKITo dla nas winno być przykładem i przestrogą, abyśmy nie mieli w grzechach upodobania, jak oni,
7.SYMONA toć były figury dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak oni pożądali.
8.MARIAWICIA te rzeczy stały się im w figurze dla nas, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali.
9.DĄBR.WUL.1973A rzeczy te stały się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jako oni pożądali.
10.DĄBR.GR.1961Zdarzenia te stały się wyobrażeniem dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak oni pożądali.
11.TYSIĄCL.WYD5Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli.
12.BRYTYJKAA to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
13.POZNAŃSKATe wydarzenia powinny nam posłużyć za przykład ostrzegający, abyśmy nie pożądali złych rzeczy tak jak oni.
14.WARSZ.PRASKAStało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A te sprawy są naszymi wzorami, byśmy nie byli tymi, co pragną zgubnych rzeczy, tak jak oni pragnęli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku.
17.TOR.PRZ.A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy , jak oni pożądali.