« Mat 10:28 Ewangelia Mateusza 10:29 Mat 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aza nie dwa wróbla przedają za Assarion? a jeden z nich nie padnie na ziemię bez Ojca waszego.
2.WUJEK.1923Izali dwu wróblów za pieniądz nie przedają, a jeden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego.
3.RAKOW.NTZali dwu wróblików za pieniążek nie przedają? a jeden z nich nie upadnie na ziemię, prócz onego Ojca waszego.
4.GDAŃSKA.1881Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego.
5.GDAŃSKA.2017Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca.
6.SOŁOWEYCZYK.MATIzali dwu wróblików za pieniążek nie przedają: a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz Ojca waszego.
7.SZCZEPAŃSKICzyż nie sprzedaje się dwu wróbli za jednego miedziaka? a żaden z nich nie spada na ziemię bez Ojca waszego.
8.GRZYM1936Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za grosz? A przecież ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego.
10.DĄBR.GR.1961Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego.
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asas? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię.
12.BRYTYJKACzyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
13.POZNAŃSKACzyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za jednego asa, a nawet jeden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca waszego.
14.WARSZ.PRASKACzyż nie sprzedaje się dwu wróbli za jednego asa? A jednak żaden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie sprzedają dwóch wróbelków za pieniążek? A ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli waszego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy dwóch wróbli nie sprzedaje się za assariona? A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię.
17.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie sprzedają dwóch wróbli za assariona? A jednak ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.