« Psal 86:17 Księga Psalmów 87:1 Psal 87:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(86:1a) Założenia jego w gorach świętych,
2.PS.PUŁAWSKI(86:1a) Założenia jego w gorach świętych,
3.WUJEK.1923Synom Kore, Psalm pienia. Fundamenty jego na górach świętych.
4.GDAŃSKA.1881Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych.
5.GDAŃSKA.2017Psalm i pieśń dla synów Korego. Jego fundament jest na świętych górach.
6.PS.BYCZ.1854Dzieci Koracha Psalm, Spiéw. Założenié-mieszkania-Jego, (Pana) na-górach świętych.
7.GÖTZE.1937SYNÓW Koracha. Psalm. Pieśń. Ugruntowanie jego leży na górach świętych;
8.CYLKOWKorachidów pieśń, śpiew. Twierdza Jego na górach świętych.
9.KRUSZYŃSKIPsalm synów Korego. Pieśń. Fundament jego na górach świętych.
10.ASZKENAZY Pieśń Korachidów do śpiewu. Ugruntowanie Jego - w górach świętości.
11.SZERUDAPsalm Korachitów; pieśń. Gród Jego jest na górach świętych.
12.TYSIĄCL.WYD1(86:1) Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Miłuje Pan to,
13.TYSIĄCL.WYD5Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowla Jego jest na świętych górach;
14.BRYTYJKASynów Koracha. Psalm. Pieśń. To, co na górach świętych założył:
15.POZNAŃSKAPsalm Korachitów; pieśń. Podwaliny jego na górach świętych.
16.WARSZ.PRASKAPsalm synów Koracha. Pieśń. Pan miłuje (Syjon) z jego budowlami na świętej górze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Korachitów, śpiew. Jego twierdza na świętych górach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDla synów Koracha. Psalm. Pieśń. Fundament Syjonu wrasta w święte góry;